رسالت محمدي

درآمدی بر قرآن پژوهی مستشرقان و آسیب شناسی آن

درآمدی بر قرآن پژوهی مستشرقان و آسیب شناسی آن چکیده از جمله کسانی که در سده‏ های گذشته، به ویژه عصر حاضر به مطالعات وسیعی درباره قرآن دست زده و منشا آثار گوناگونی شده‏اند، مستشرقان هستند. مستشرقان از جهت اهداف و انگیزه و در نتیجه افکار و آثار علمی در یک سطح نبوده، بلکه طیف

بیشتر بخوانید