زبان

هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، رسانه ها و فرهنگ

هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، رسانه ها و فرهنگ، 26 تا 28 مارس 2018، فوکوئوکا، ژاپن 7th International Conference on Language, Medias and Culture (ICLMC 2018) Fukuoka, Japan ICLMC 2018 aims to bring together researchers, scientists, engineers, and scholar students to exchange and share their experiences, new ideas, and research results about all aspects of Language,

بیشتر بخوانید

مالایی دادگاه دین، فرهنگ و زبان

Malay Court Religion, Culture and Language: Interpreting the Qurʾān in 17th Century Aceh Author: Peter G. Riddell, ISBN13: 9789004339491, Expected Date: May 2017, Imprint: BRILL, Language: English, Indonesian Peter G. Riddell, Melbourne School of Theology & SOAS, University of London «مالایی دادگاه دین، فرهنگ و زبان: تفسیر قرآن در قرن هفدهم» عنوان کتابی است که

بیشتر بخوانید

از هلنیسم تا اسلام

From Hellenism to Islam : cultural and linguistic change in the Roman Near East, by Hannah M. Cotton, Cambridge, UK ; New York, Cambridge University Press, xxx, 512 p. (2009) ISBN: 9780521875813  از هلنیسم تا اسلام: تغییر فرهنگی و زبانی در خاور نزدیک رومی، نوشته هانا کاتن، انگلستان، کمبریج، 512 صفحه (2009) شابک: 9780521875813 در هشت هزار سال فاصه میان

بیشتر بخوانید

School of Oriental and African Studies (SOAS) : University of London

مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا (School of Oriental and African Studies) که با مخفف SOAS نیز نامیده می‌شود یکی از دانشکده‌های مجموعه دانشگاه لندن است که در سال 1916 تاسیس شده است. این مدرسه خود را «موسسه پیشتاز برای مطالعات افریقا، اسیا و خاورمیانه در جهان» معرفی می‌کند. این دانشکده

بیشتر بخوانید