سیاسی

قُصّاص صدر اسلام

The Quṣṣāṣ of Early Islam Author: Lyall R. Armstrong, ISBN13: 9789004335516, Publication Date: October 2016, Imprint: BRILL,  Language: English Lyall R. Armstrong, American University of Beirut انتشارات بریل کتاب «قُصّاص صدر اسلام» را در اکتبر 2016 منتشر کرده است. این کتاب، مطالعه ای جامع را در زمینه قصه گویان اسلامی از صدر اسلام تا کنون، ارائه

بیشتر بخوانید

اسناد حقوقی مشروح در اسلام در اروپا: سوئیس

Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Switzerland Editor: René Pahud de Mortanges and Raimund Süess, ISBN13: 9789004335554, Publication Date: January 2017, Imprint: BRILL, Language: English, German, French Compiled and Annotated by Raimond Süess, University of Fribourg, and René Pahud de Mortanges, University of Fribourg انتشارات بریل کتاب «اسناد حقوقی مشروح در اسلام در اروپا:

بیشتر بخوانید

انقلاب مشروطه ایران و رهبری روحانی خراسانی (تاریخ مدرن فکری و سیاسی خاورمیانه)

The Iranian Constitutional Revolution and the Clerical Leadership of Khurasani (Modern Intellectual and Political History of the Middle East), by Mateo Mohammad Farzaneh, United States, Syracuse University Press, 2015,360 PP. ISBN: 9780815653110 انقلاب مشروطه ایران و رهبری روحانی خراسانی (تاریخ مدرن فکری و سیاسی خاورمیانه)، نوشته‌ی متئو محمد فرزانه، آمریکا، انتشارات دانشگاه سیراکیوز، 2015، 360ص.

بیشتر بخوانید

بازاندیشی در تفکر اسلام/مدرنیته: علی شریعتی و گفتمان واسط دینی در زمینه توسعه سیاسی اجتماعی

بازاندیشی در تفکر اسلام/مدرنیته: علی شریعتی و گفتمان واسط دینی در زمینه توسعه سیاسی اجتماعی  شماره سوم از جلد 24 مجله Middle East Critique  مقاله ای تحت عنوان Rethinking the Islam/Modernity Binary: Ali Shariati and Religiously Mediated Discourse of Sociopolitical Development از سیاوش صفاری منتشر کرده است. در بسیاری از متون دانشگاهی در فرآیندهای مدرن تغییر اجتماعی

بیشتر بخوانید

اسلام سیاسی در آسیای مرکزی: چالش حزب‌التحریر

Political Islam in Central Asia : the challenge of Hizb ut-Tahrir, by Emmanuel Karagiannis, London, Routledge, (2010) ISBN: 9780415553995 اسلام سیاسی در آسیای مرکزی: چالش حزب‌التحریر، نوشته امانوئل کاراگیانیس، اکسون، انگلیس، راتلج، 176 صفحه (2010) شابک: 9780415553995 این کتاب نخستین مطالعه‌ی تفصیلی است درباره‌ی فعالیت‌های یکی از سازمانهای بین‌المللی اسلام‌گرا در آسیای مرکزیِ پس از

بیشتر بخوانید

از آناطولی تا آچه(اندونزی)؛ عثمانیان، ترکان و آسیای جنوب شرقی

From Anatolia to Aceh; Ottomans, Turks, and Southeast Asia, edited by Andrew Peacock and Annabel the Gallop, OUP, 300pp (2015) ISBN: 9780197265819 از آناطولی تا آچه(اندونزی)؛ عثمانیان، ترکان و آسیای جنوب شرقی؛ به اهتمام اندرو پیکاک و آنابل ته­گالوپ، انتشارات دانشگاه کمبریج، 300 صفحه (2015) شابک: 9780197265819 آسیای جنوب شرقی از دیرباز از لحاظ سیاسی،

بیشتر بخوانید