عثمانی

سمپوزیوم: تصوف عثمانی: دانشمندان، آثار و مشکلات

سمپوزیوم: «تصوف عثمانی: دانشمندان، آثار و مشکلات» «Symposium: «Ottoman Sufism: Scholars, Works, and Problems مکان:  استانبول زمان: 9 و 10 دسامبر 2017 تمرکز این سمپوزیوم بر تاریخ تصوف در دوره عثمانی است و هدف آن بازگشایی دیدگاهی جدید به منظور ارائه پژوهش است. این سمپوزیوم به زبان های ترکی، انگلیسی و عربی برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید

پژوهش های عثمانی کادیزادلی ،محمد بن عبد الوهاب

Kadizadeli Ottoman Scholarship, Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb, and the Rise of the Saudi State, By James Muhammad Dawud Currie, Published by Oxford University Press, Journal of Islamic Studies, Volume 26, Issue 3 (2015) پژوهش های عثمانی کادیزادلی ، محمد بن عبد الوهاب، و ظهور دولت عربستان، نوشته جیمز محمد داوود کری، منتشر شده در انتشارات دانشگاه

بیشتر بخوانید

مسافرانی از اروپا در امپراطوری‌های صفویه و عثمانی

Travellers from Europe in the Ottoman and Safavid Empires, 16th-17th centuries: seeking, Transforming, Discarding Knowledge, by Sonja Brentjes, Ashgate, Routledge, 320 p (2010) ISBN: 9781409405337 مسافرانی از اروپا در امپراطوری‌های صفویه و عثمانی، قرون 16 و 17: جستجو، دگرگونی و ترک دانش، سونجا برنتجس، انگلیس، فارنهام، اشگیت، راتلج، 320 صفحه (2010) شابک: 9781409405337 این مجموعه مقالات با سفرها، مواجهه‌ها و تبادل دانش در

بیشتر بخوانید

الهیات استدلالی و عدالت در تفکر معاصر اسلام

Theodicy and Justice in Modern Islamic Thought: The Case of Said Nursi, by Ibrahim M. Abu-Rabi’, Routledge, 268p (2010) ISBN: 978149406181 الهیات استدلالی و عدالت در تفکر معاصر اسلام: مورد سید نورسی، نوشته ابراهیم ام. ابو ربیع، انگلیس، فارنهایم، راتلج، 268 صفحه (2010) شابک: 978149406181 این کتاب به بررسی الهیات و فلسفه دانشمند و الهیدان برجسته مسلمان بدیع‌الزمان سید نورسی (وفات

بیشتر بخوانید

شیعیان لبنان تحت حاکمیت عثمانی‌ها ۱۵۱۶-۱۷۸۸

The Shiites of Lebanon under Ottoman Rule, 1516- 1788, by Stefan Winter, Cambridge University Press, 218p (2010) ISBN: 9780521765848 شیعیان لبنان تحت حاکمیت عثمانی‌ها، 1516-1788، نوشته استفان وینتر، انگلیس، کمبریج، انتشارات دانشگاه کمبریج، 218 صفحه (2010) شابک: 9780521765848 این کتاب منظر جدیدی از تاریخ مغفول شیعیان بعنوان اجزای سازنده‌ی جامعه‌ی لبنان را پیش روی می‌نهد. مؤلف عمدتاً بر مبنای اسناد منتشرنشده‌ی ترکی

بیشتر بخوانید

فروپاشی نظم روستایی در آناتولیِ دوره‌ی عثمانی

The Collapse of Rural Order in Ottoman Anatolia, by Oktay Özel (Bilkent University Ankara), Leiden: Brill, 2016, 282pp. ISBN: 9789004309715  فروپاشی نظم روستایی در آناتولیِ دوره‌ی عثمانی، نوشته‌ی اوکتای اُزِل (دانشگاه بیلکِنت آنکارا)، لایدن: انتشارات بریل، 2016، 282ص. شابک: 9789004309715 آیا «بحران قرن هفدهم»، به امپراتوری عثمانی آسیب رساند؟ چگونه می‌توانیم موقعیت انفجار خشونت روستایی

بیشتر بخوانید

بررسی زوال ایران در عصر صفوی

بررسی زوال ایران در عصر صفوی The Decline of Safavid Iran in Comparative Perspective Author: Rudi Matthee Journal of Persianate Studies, Volume 8, Issue 2, pages 276 – 308 نویسنده:رودی مت این مقاله به بررسی زوال و ضعف بی چون و چرای صفویان در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم می‌پردازد. نویسنده با قراردادن

بیشتر بخوانید

امپراطوری‌های مسلمان عثمانی، صفوی و مغول‌

The Muslim empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals, by Dale, S. F., New York ; Cambridge, Cambridge University Press.(2010) ISBN: 9780521870955 امپراطوری‌های مسلمان عثمانی، صفوی و مغول‌، نوشته استفان اف. دال، نیویورک، ایالات متحده امریکا، انتشارات دانشگاه کمبریج، 362 صفحه (2010) شابک: 9780521870955 بین سالهای 1453 تا 1526 سه حکومت عمده عثمانی، صفوی و

بیشتر بخوانید

نان از دهان شیر؛ حیات پیشه وران در شهرهای عثمانی

Bread from the Lion’s mouth; Artisan struggling for a livelihood in ottoman cities, edited by Suraiya Farouqhi, Berghahn publishing, 366pp (2015) ISBN: 9781782385585  نان از دهان شیر؛ حیات پیشه وران در شهرهای عثمانی، به اهتمام ثریا فاروقی، انتشارات برگان، 366 صفحه (2015) شابک: 9781782385585 این کتاب یکی از جدیدترین نتایج پروژه بزرگ پژوهشی­ست که حیات

بیشتر بخوانید

کتابشناسی منابع روسی درباب ترکیه

 Russian Materials on Turkey: A Selective Bibliography این مقاله که در مجله‌ی در اسلام (Der Islam. Volume 35, Issue 1, Pages 97–115) انتشار یافته، فهرستی جامع از تمام آثار و منابع روسی در خصوص ترکیه و عثمانی را ارائه می‌دهد. اصل مقاله‌ی فوق در کتابخانه‌ی مطالعات اسلامی به زبان‌های اروپایی موجود است. صفحه این مقاله در

بیشتر بخوانید