عرفان

دانشمند سنی برجسته: قانون، الهیات و عرفان الباجوری

The Archetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of al-Bajuri, By Aaron Spevack, State University of New York Press, 220 p. (2015) ISBN: 9781438453705 دانشمند سنی برجسته: فقه، کلام و عرفان در تالیفات الباجوری، نوشته هارون اسپواک، انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک، 220 صفحه (2015) شابک: 9781438453705 این نوشتار مطالعه ای است کمیاب

بیشتر بخوانید

عرفان در چشم اندازی تطبیقی

کنفرانس: عرفان در چشم اندازی تطبیقی Mysticism in Comparative Perspective دانشگاه گلاسکو 14 تا 16 دسامبر 2016 Glasgow University 14th-16th December 2016 فراخوان مقالات Speakers to include: Ahmet T. Karamustafa (Maryland tbc) Rob Faesen (Leuven) William Franke (Vanderbilt) Bernard McGinn (Chicago) George Pattison (Glasgow) Ada Rapoport-Albert (King’s College, London) Jane Shaw (Stanford) Mia Spiro (Glasgow). At

بیشتر بخوانید

دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود

Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition, by Ibrahim Kalin, Oxford University Press, 344 p. (2010) ISBN: 9780199735242 دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود، نوشته ابراهیم کالین، ایالات متحده امریکا، نیویورک، آکسفورد، 344 صفحه (2010) شابک: 9780199735242 اینکه چگونه صدرالدین شیرازی فیلسوفی در قرن هفدهم، تلاش نمود سه صورت عمده دانش در

بیشتر بخوانید

گرایش‌ها و پویایی‌های شیعی در اعصار جدید

Shi’i trends and dynamics in modern times (XVIIIth-XXth centuries) : = Courants et dynamiques chiites áa l’âepoque moderne (XVIIIe-XXe siáecles), by Danis Hermann/Sabrina Mervin, Ergon.180 p. (2010) ISBN: 9783899138085 گرایش‌ها و پویایی‌های شیعی در اعصار جدید، نوشته دانیس هرمن/سابرینا مروین، بیروت، لبنان، المعهد الالمانی للابحاث الشرقیه، 187 صفحه (2010) شابک: 9783899138085 این کتاب حاوی مقاله‌هایی

بیشتر بخوانید

غلبۀ رحمت بر غضب؛ فلسفه و متن مقدس (قرآن) در ملّاصدرا (محمّد رستم)

The triumph of mercy: philosophy and scripture in Mulla Sadra / Mohammed Rustom (Canada)/ Albany (N.Y.): State University of New York Press, 2012. غلبۀ رحمت بر غضب؛ فلسفه و متن مقدس (قرآن) در ملّاصدرا/ محمد رستم (کانادا)/ آلبانی: انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک، 2012. این کتاب در اصل رسالۀ دکتری مؤلّف در دانشگاه تورنتو است. در

بیشتر بخوانید