عقل

عقل آزاد: در تمرین معنوی فلسفه اسلامی مشاء

Reason Unbound: On Spiritual Practice in Islamic Peripatetic Philosophy, By Mohammad Azadpur, SUNY Press, 187 p. (2012) ISBN: 9781438437620 عقل آزاد: در تمرین معنوی فلسفه اسلامی مشاء، نوشته محمد آزادپور، انتشارات مرکز ارتباطات علمی دانشگاه ایالتی نیویورک، 187 صفحه (2012) شابک: 9781438437620 نقدی بر برداشت های جدید از فلسفه اسلامی مشاء[1] و تاییدی بر اهمیت

بیشتر بخوانید

دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود

Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition, by Ibrahim Kalin, Oxford University Press, 344 p. (2010) ISBN: 9780199735242 دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود، نوشته ابراهیم کالین، ایالات متحده امریکا، نیویورک، آکسفورد، 344 صفحه (2010) شابک: 9780199735242 اینکه چگونه صدرالدین شیرازی فیلسوفی در قرن هفدهم، تلاش نمود سه صورت عمده دانش در

بیشتر بخوانید

عقل و وحی در اسلام و مسیحیت

عقل و وحی در اسلام و مسیحیت    دکتر غلامرضا اعوانی(رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران)  پیش از پرداختن به بحث درباره عقل و وحی در اسلام و مسحیت باید تعریف دقیقی از عقل که همیشه مورد بحث و جدل فراوان میان ارباب ملل و نحل بوه است، به عمل آوریم. آیا مراد ما از عقل

بیشتر بخوانید