فرهنگ

هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، رسانه ها و فرهنگ

هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، رسانه ها و فرهنگ، 26 تا 28 مارس 2018، فوکوئوکا، ژاپن 7th International Conference on Language, Medias and Culture (ICLMC 2018) Fukuoka, Japan ICLMC 2018 aims to bring together researchers, scientists, engineers, and scholar students to exchange and share their experiences, new ideas, and research results about all aspects of Language,

بیشتر بخوانید

فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی

Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri Gutas, Edited by David Reisman and Felicitas Opwis, BRILL, 476 p. (2012) ISBN: 9789004202740 فلسفه، علم، فرهنگ و دین اسلامی: مطالعاتی به افتخار دیمیتری گوتاس، ویرایش شده توسط دیوید رایزمن و فیلیسیتس آپویس، انتشارات بریل، 476 صفحه (2012) شابک: 9789004202740 این مجموعه مقالات که به احترام دیمیتری

بیشتر بخوانید

مالایی دادگاه دین، فرهنگ و زبان

Malay Court Religion, Culture and Language: Interpreting the Qurʾān in 17th Century Aceh Author: Peter G. Riddell, ISBN13: 9789004339491, Expected Date: May 2017, Imprint: BRILL, Language: English, Indonesian Peter G. Riddell, Melbourne School of Theology & SOAS, University of London «مالایی دادگاه دین، فرهنگ و زبان: تفسیر قرآن در قرن هفدهم» عنوان کتابی است که

بیشتر بخوانید

آرتور آپهم پوپ و بررسی جدید هنر پارسی

Arthur Upham Pope and A New Survey of Persian Art, Edited by Yuka Kadoi, Leiden: Brill, 2016, 420pp. ISBN: 9789004309890 آرتور آپهم پوپ و بررسی جدید هنر پارسی، ویرایش یوکا کَدُی، لایدن: انتشارات بریل، 2016، 420ص. شابک: 9789004309890 چهارده دانشمند در کتاب آرتور آپهم پوپ و بررسی جدید هنر پارسی، میراث آرتور آپهم پوپ (1969-1881 میلادی)

بیشتر بخوانید

زنان،اسلام و فرهنگ در آسیای مرکزی

From Shamanism to Sufism: Women, Islam and Culture in Central, by Razia Sultanova, I. B. Tauris, 256p. (2011) ISBN: 9781848853096 از شمنیسم تا صوفی‌گرایی: زنان، اسلام و فرهنگ در آسیای مرکزی، نوشته راضیه سلطانوا، انگلیس، لندن، تاوریس، 256 صفحه (2011) شابک: 9781848853096 زنان به لحاظ سنتی در اسلام سراسر آسیای مرکزی نقشی حیاتی داشته‌اند. نویسنده در پژوهش خود تجربیات زنان مسلمان این

بیشتر بخوانید

ایجاد سلفی‌گری: اصلاح اسلامی در قرن بیستم (دین، فرهنگ، و زندگی عمومی)

The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century (Religion, Culture, and Public Life), by Henri Lauzière, United States of America, Columbia University Press, 2015, 328pp. ISBN: 9780231175500 ایجاد سلفی‌گری: اصلاح اسلامی در قرن بیستم (دین، فرهنگ، و زندگی عمومی)، نوشته‌ی هانری لازیئِر، ایالات متحده آمریکا، انتشارات دانشگاه کلمبیا، 2015، 328ص. شابک: 9780231175500 برخی

بیشتر بخوانید

از هلنیسم تا اسلام

From Hellenism to Islam : cultural and linguistic change in the Roman Near East, by Hannah M. Cotton, Cambridge, UK ; New York, Cambridge University Press, xxx, 512 p. (2009) ISBN: 9780521875813  از هلنیسم تا اسلام: تغییر فرهنگی و زبانی در خاور نزدیک رومی، نوشته هانا کاتن، انگلستان، کمبریج، 512 صفحه (2009) شابک: 9780521875813 در هشت هزار سال فاصه میان

بیشتر بخوانید

مسلمانان امپراتوری روسیه، اسلام، امپراتوری و مدرنیته اروپایی

Imperial Russia’s Muslims, Islam, Empire and European Modernity, 1788-1914: Part of Critical Perspectives on Empire, Mustafa Tuna, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, ISBN: 9781107032491. مسلمانان امپراتوری روسیه، اسلام، امپراتوری و مدرنیته اروپایی، 1788ـ1914: بخشی از دیدگاه‌های انتقادی از امپراتوری، نوشته‌ی مصطفی تونا، کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 2015، شابک: 9781107032491. مسلمانان امپراتوری روسیه تغییرات اجتماعی و

بیشتر بخوانید

یونان باستان و ایران باستان؛ محل تلاقی فرهنگها (آنتی گونی زورناتی و سیّد محمدرضا دربندی)

Seyyed Mohammad Reza Darbandi and Antigoni Zournatzi, Ancient Greece and Ancient Iran; Cross-Cultural Encounters, Athens: Cultural Center of Embassy of the Islamic Republic of Iran, 2008, 377 pp, ISBN-13: 978-9609309554 آنتی گونی زورناتی و سیّد محمدرضا دربندی، یونان باستان و ایران باستان؛ محل تلاقی فرهنگها، آتن: رایزن فرهنگی ایران در یونان، 2008، قطع رحلی، 378

بیشتر بخوانید

ایران و قفقاز (Iran and the Caucasus)

ایران و قفقاز (Iran and the Caucasus) نشریه‌ای میانرشته‌ای از انتشارات بریلست که به مطالعۀ منطقه و مردمان ایران و قفقاز می‌پردازد. حوزه‌های رشته‌ای این مجلّه، تاریخ، فرهنگ، انسانشناسی، ادبیات، فرهنگ عامّه، زبانشناسی، باستانشناسی، اقلیمشناسی، سیاست و اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف (باستان، قرون وسطی و مدرن) است. علاوه بر مقالات کوتاه و بلند، این

بیشتر بخوانید