فقه

دانشمند سنی برجسته: قانون، الهیات و عرفان الباجوری

The Archetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of al-Bajuri, By Aaron Spevack, State University of New York Press, 220 p. (2015) ISBN: 9781438453705 دانشمند سنی برجسته: فقه، کلام و عرفان در تالیفات الباجوری، نوشته هارون اسپواک، انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک، 220 صفحه (2015) شابک: 9781438453705 این نوشتار مطالعه ای است کمیاب

بیشتر بخوانید

تدوین قانون و سابقه تقلید در سنت قانون مذهب

Rule-Formulation and Binding Precedent in the Madhhab-Law Tradition: Ibn Quṭlūbughā’s Commentary on The Compendium of Qudūrī Author: Talal Al-Azem, ISBN13: 9789004322837, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English Talal Al-Azem, Oxford Centre for Islamic Studies « تدوین قانون و سابقه تقلید در سنت قانون مذهب: تفسیر ابن Quṭlūbughā در خلاصه ای از Qudūrī» عنوان

بیشتر بخوانید

گرایش‌ها و پویایی‌های شیعی در اعصار جدید

Shi’i trends and dynamics in modern times (XVIIIth-XXth centuries) : = Courants et dynamiques chiites áa l’âepoque moderne (XVIIIe-XXe siáecles), by Danis Hermann/Sabrina Mervin, Ergon.180 p. (2010) ISBN: 9783899138085 گرایش‌ها و پویایی‌های شیعی در اعصار جدید، نوشته دانیس هرمن/سابرینا مروین، بیروت، لبنان، المعهد الالمانی للابحاث الشرقیه، 187 صفحه (2010) شابک: 9783899138085 این کتاب حاوی مقاله‌هایی

بیشتر بخوانید

کتابشناسی فقه اسلامی

این فهرست نسبتا جامع، آثار انگلیسی تالیف شده در فاصله‌ی سال‌های 2002ـ2008 به زبان انگلیسی در باب موضوع فقه و حقوق اسلامی را دربر دارد. این فهرست در سایت کتابخانه‌ی کنگره تدوین و در سال 2009 بارگذاری شده است. تهیه کننده‌ی اثر، سی جانسن است. صفحه این کتابشناسی در سایت کتابخانه کنگره اینجا Islamic Law:

بیشتر بخوانید

کتابشناسی فقه اسلامی

این کتابشناسی بسیار گزیده برگرفته از فهرست معروف ایندکس اسلامیکوس است که در کتابخانه‌ی کالج هارتفورد تهیه شده است. در عین اختصار و گزیدگی، می‌تواند راهنمای کتابشناختی خوبی در آغاز هر تحقیق راجع به فقه اسلامی در زبان‌های اروپایی باشد. متن پی دی اف آن را از اینجا می‌توانید دریافت کنید:  Introduction to Islamic Law

بیشتر بخوانید