محمد حسین رفیعی

تالیف و ماهیت مؤلف در متون مرتبط با سیره پیامبر (ص)

تالیف و ماهیت مؤلف در متون مرتبط با سیره پیامبر (ص) بخش اول از پاره های اسلام شناسی قسمت نهم “Authorship in Sira Literature”; in Concepts of Authorship in Pre-Modern Islamic Texts; Andreas Gorke; Lale Behzadi und Jaakko Hämeen-Anttila; Bamberger Orientstudien; University of Bamberg Press Bamberg (eds.); University of Bamberg Press; 2015; pp.63-93;  ISBN: 9783863093839 تالیف و ماهیت مؤلف

بیشتر بخوانید

نقد کتاب: ایران در بحران؛ سقوط اصفهان و سلسله صفویه

نقد کتاب «ایران در بحران؛ سقوط اصفهان و سلسله صفویه» بخش دوم از پاره های اسلام شناسی قسمت نهم PERSIA IN CRISIS: SAFAVID DECLINE AND THE FALL OF ISFAHAN تاکنون در شماره های پیشین «پاره های اسلام شناسی» کمتر به نقد و معرفی کتب پرداخته ایم و بیشتر تلاش بر آن بوده تا مقالات و پژوهش

بیشتر بخوانید

ترکان در ورای امپراطوری­ها، هویت تجاری مسلمین در مرزهای عثمانی و روس (۱۸۵۶-۱۹۱۴)

Turks across Empires; Marketing Muslim Identity in Russian-Ottoman Borderlands(1856-1914), by James H.Meyer, Oxford Studies in Modern European History, Oxford University Press, 256pp  (2014) ISBN: 9780198725145  ترکان در ورای امپراطوری­ها، هویت تجاری مسلمین در مرزهای عثمانی و روس (1856-1914)، نوشته جیمز میر، مطالعات آکسفورد در تاریخ مدرن اروپا،دانشگاه  آکسفورد،256 صفحه (2014) شابک: 9780198725145 کتاب ترکان در

بیشتر بخوانید

نان از دهان شیر؛ حیات پیشه وران در شهرهای عثمانی

Bread from the Lion’s mouth; Artisan struggling for a livelihood in ottoman cities, edited by Suraiya Farouqhi, Berghahn publishing, 366pp (2015) ISBN: 9781782385585  نان از دهان شیر؛ حیات پیشه وران در شهرهای عثمانی، به اهتمام ثریا فاروقی، انتشارات برگان، 366 صفحه (2015) شابک: 9781782385585 این کتاب یکی از جدیدترین نتایج پروژه بزرگ پژوهشی­ست که حیات

بیشتر بخوانید

تجارت با عثمانیان: کمپانی لوانت در خاورمیانه

Trading with Ottomans: The Levant Company in the Middle east, Library of Ottoman Studies, by Despina Vlami, I.B.Tauris, 304pp (2015) ISBN: 9781780768892 تجارت با عثمانیان: کمپانی لوانت در خاورمیانه، کتابخانه مطالعات عثمانی، نوشته دسپینا ولامی، انتشارت تاوریس،304 صفحه (2015) شابک: 9781780768892 تجارت و اقتصاد به مثابه موتور محرک تاریخ و عامل اصلی روندی که محققان

بیشتر بخوانید

سقوط عثمانی؛ جنگ جهانی اول در خاورمیانه

The Fall of the Ottoman; The Great War in the middle east, by Eugene Rogan, Basic Books, 512pp (2015) ISBN: 9780465023073 سقوط عثمانی؛ جنگ جهانی اول در خاورمیانه؛ نوشته یوجین روگَن؛ بیسیک بوکس، 512 صفحه (2015) شابک: 9780465023073 یوجین لوگن یکی از سرشناس ترین پژوهشگران تاریخ خاورمیانه و عثمانی در عصر مدرن است که تاکنون آثار

بیشتر بخوانید

از آناطولی تا آچه(اندونزی)؛ عثمانیان، ترکان و آسیای جنوب شرقی

From Anatolia to Aceh; Ottomans, Turks, and Southeast Asia, edited by Andrew Peacock and Annabel the Gallop, OUP, 300pp (2015) ISBN: 9780197265819 از آناطولی تا آچه(اندونزی)؛ عثمانیان، ترکان و آسیای جنوب شرقی؛ به اهتمام اندرو پیکاک و آنابل ته­گالوپ، انتشارات دانشگاه کمبریج، 300 صفحه (2015) شابک: 9780197265819 آسیای جنوب شرقی از دیرباز از لحاظ سیاسی،

بیشتر بخوانید

میهن پرستان دانشمند؛ علم، دولت و جامعه در امپراطوری عثمانی قرن نوزدهم

Learned Patriots, Debating Science, state and society in the 19th century Ottoman Empire, by M.Alper Yalcinkaya, University of Chicago press, 304pp (2015) ISBN:9780226184340 میهن پرستان دانشمند؛ علم، دولت و جامعه در امپراطوری عثمانی قرن نوزدهم، نوشته آلپر یالکینکایا، دانشگاه شیکاگو، 304 صفحه (2015) شابک:9780226184340 تاریخ بسیاری از ملل و اقوام در قرن نوزدهم میلادی شاهد قدرت

بیشتر بخوانید

جغرافیای عثمانی؛ حاکمیت، قلمرو و هویت در آغاز عصر مدرن مدیترانه

Mapping Ottoman; Sovereignty, Territory, and Identity in the Early Modern Mediterranean, by Palmira Brumett, Cambridge University Press, 398pp (2015) ISBN:9781107090774 جغرافیای عثمانی؛ حاکمیت، قلمرو و هویت در آغاز عصر مدرن مدیترانه، نوشته پالمیرا برومه، دانشگاه کمبریج، 398 صفحه (2015) شابک:9781107090774 در توضیح محتوای این کتاب آمده است: پارادایم های ثابت و ساده انگارانه­ای که سالها

بیشتر بخوانید

پاره های اسلام‌شناسی(۶) … باستان‌شناسی اسلامی (محمد‌حسین رفیعی)

پاره های اسلام‌شناسی(6) عرصه های نوین مطالعات اسلامی(1): باستان‌شناسی اسلامی باستان‌شناسی اسلامی؛ هویت، ماهیت و هدف Timothy Insoll, the Archeology of Islam, Blackwell Publishers, 2001 یکی از حوزه های بسیار جذاب و نوین مطالعات اسلامی که بستری مناسبی برای پژوهش های بین رشته ای انگاشته می شود، باستان‌شناسی اسلامی ست. در ابتدای طرح این مباحث

بیشتر بخوانید