مذهبی

قُصّاص صدر اسلام

The Quṣṣāṣ of Early Islam Author: Lyall R. Armstrong, ISBN13: 9789004335516, Publication Date: October 2016, Imprint: BRILL,  Language: English Lyall R. Armstrong, American University of Beirut انتشارات بریل کتاب «قُصّاص صدر اسلام» را در اکتبر 2016 منتشر کرده است. این کتاب، مطالعه ای جامع را در زمینه قصه گویان اسلامی از صدر اسلام تا کنون، ارائه

بیشتر بخوانید

تغییر شکل در داستان های مذهبی

Religious Stories in Transformation: Conflict, Revision and Reception Editor: Alberdina Houtman, Tamar Kadar, Marcel Poorthuis, Vered Tohar, ISBN13: 9789004335127, Publication Date: October 2016, Imprint: BRILL, Language: English Edited by Alberdina Houtman, Protestant Theological University, Tamar Kadari, Schechter Institute of Jewish Studies, Marcel Poorthuis, Tilburg School of Theology, Vered Tohar, Bar Ilan University «تغییر شکل در داستان های مذهبی:

بیشتر بخوانید