مذهب

کنفرانس: «قومیت، ایمان و روابط اجتماعی در مدیترانه پیشا مدرن»

Conference: «Ethnicity, Faith and Communal Relations in the Pre-Modern Mediterranean», University of Colorado, Boulder, 3-4 November 2017 کنفرانس: «قومیت، ایمان و روابط اجتماعی در مدیترانه پیشا مدرن» دانشگاه کلورادو، بولدر 3 و 4 نوامبر 2017 این کنفرانس از خلاصه هایی از مقالات، کتب و یا پایان نامه ها در هر جنبه ای از موضوعات، هویت

بیشتر بخوانید

تدوین قانون و سابقه تقلید در سنت قانون مذهب

Rule-Formulation and Binding Precedent in the Madhhab-Law Tradition: Ibn Quṭlūbughā’s Commentary on The Compendium of Qudūrī Author: Talal Al-Azem, ISBN13: 9789004322837, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English Talal Al-Azem, Oxford Centre for Islamic Studies « تدوین قانون و سابقه تقلید در سنت قانون مذهب: تفسیر ابن Quṭlūbughā در خلاصه ای از Qudūrī» عنوان

بیشتر بخوانید

پویایی شناسی مذهبی تحت تاثیر امپریالیسم و استعمار

Religious Dynamics under the Impact of Imperialism and Colonialism: A Sourcebook Editor: Björn Bentlage, Marion Eggert, Hans-Martin Krämer and Stefan Reichmuth, ISBN13: 9789004325111, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English «پویایی شناسی مذهبی تحت تاثیر امپریالیسم و استعمار: یک مرجع» عنوان کتابی است که انتشارات بریل در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. This

بیشتر بخوانید

معماری، حکومت و مذهب در لبنان

Architecture, Power and Religion in Lebanon: Rafiq Hariri and the Politics of Sacred Space in Beirut, By Ward Vloeberghs, Brill , 464 p. (2015) ISBN: 9789004305823 معماری، حکومت و مذهب در لبنان: رفیق حریری و سیاست فضای مقدس در بیروت، نوشته وارد ویلبرگز، انتشارات بریل، 464 صفحه (2015) شابک: 9789004305823 وارد ویلبرگز به بررسی سیاست رفیق

بیشتر بخوانید

رنه گنون (René Guénon)

رنه گنون (René Guénon) رنه گنون[1] محقق سنت‌گرا و پرآوازه فرانسوی که در سال 1886 در شهر بلوئا[2] زاده شد. پدرش معمار بود. تحصیلات اولیه‌اش را در زادگاهش سپری کرد. در 1904 به پاریس رفت و به مطالعه در حوزه ریاضیات و سپس فلسفه پرداخت. در جوانی جذب چندین انجمن نهان‌گرا شد و با کسانی

بیشتر بخوانید

ایران باستان (Iranica Antiqua) از دانشگاه جنت بلژیک

ایران باستان (Iranica Antiqua) سالنامه‌ای دانشگاهی در زمینۀ مطالعات تمدّن ایران پیش از اسلامست که در سال 1961 توسّط رومن گیرشمن (Roman Ghirshman) و لوییس واندربرگ (Louis Vanden Berghe) تأسیس شد. این نشریه زیر نظر گروه باستانشناسی و هنر خاورنزدیک دانشگاه جنت بلژیک (Department for Near Eastern Art and Archaeology at Gent University) است. ایران

بیشتر بخوانید