مسیحیان

پیمان پیامبر با مسیحیان نجران: نگاهی تحلیلی به صحت عهدنامه

The Prophet’s Treaty with the Christians of Najran: An Analytical Study to Determine the Authenticity of the Covenants, by Ahmed El-Wakil, Oxford, Journal of Islamic Studies, Volume 27, Issu3, 2016 پیمان پیامبر با مسیحیان نجران: نگاهی تحلیلی به صحت عهدنامه، نوشته احمد الوکیل، مجله مطالعات اسلامی، شماره سوم از جلد 27م، 2016 جان اندرو مارو[1]

بیشتر بخوانید

جریان ایده ها در بغداد و فراتر از آن

Ideas in Motion in Baghdad and Beyond: Philosophical and Theological Exchanges between Christians and Muslims in the Third/Ninth and Fourth/Tenth Centuries, by Damien Janos, BRILL, 350 p. (2015) ISBN: 9789004306028 جریان ایده ها در بغداد و فراتر از آن: تبادلات فلسفی و کلامی میان مسیحیان و مسلمانان در قرون سوم (نهم میلادی) و چهارم (دهم

بیشتر بخوانید

ویژگی رویارویی مسیحیان و مسلمانان

The Character of Christian-Muslim Encounter, Essays in Honor of David Thomas, by Douglas Pratt, Jon Hoover, John Davies, John Chesworth (eds.), Leiden: Brill, 2015, 620pp. ISBN: 9789004257429  ویژگی رویارویی مسیحیان و مسلمانان ، مقالاتی به افتخار دیوید توماس،  ویرایش داگلاس پِرَت، جان هووِر، جان دِیویس، جان چِسوُرس، لایدن: انتشارات بریل، 2015، 620ص. شابک: 9789004257429 کتاب

بیشتر بخوانید

جدل مسلمانان و مسیحیان: پاسخ‌های شهاب‌الدین القرافی

Muslim-Christian Polemics across the Mediterranean: The Splendid Replies of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī, by Diego R. Sarrió Cucarella, Leiden: Brill, 2016, 368pp. ISBN: 9789004285514 جدل مسلمانان و مسیحیان در گستره مدیترانه‌: پاسخ‌های شکوهمند شهاب‌الدین القرافی، نوشته‌ی دیئگو آر. ساریو کوکارِلا، لایدن: انتشارات بریل، 2016، 368ص. شابک: 9789004285514 دیئگو آر. ساریو کوکارِلا در کتاب جدل مسلمانان و

بیشتر بخوانید

نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان: کتابی مرجع در مورد اولین مکتوبات سریانیِ درباره‌ی اسلام

When Christians First Met Muslims: A Sourcebook of the Earliest Syriac Writings on Islam, by Michæl Philip Penn, United States of America, University of California Press, 2015, 280pp. ISBN: 978-0520284944 نخستین برخوردهای مسیحیان با مسلمانان: کتابی مرجع در مورد اولین مکتوبات سریانیِ درباره‌ی اسلام، نوشته‌ی مایکل فیلیپ پن، ایالات متحده آمریکا، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، 2015،

بیشتر بخوانید

دولت مخلوط: مسیحیان، زرتشتیان و فرهنگ سیاسی ایران در اواخر دوران باستان

A State of Mixture: Christians, Zoroastrians, and Iranian Political Culture in Late Antiquity, by Richard E. Payne, United States of America, University of California Press, 2015, 320PP. ISBN: 9780520286191 دولت مخلوط: مسیحیان، زرتشتیان و فرهنگ سیاسی ایران در اواخر دوران باستان، نوشته‌ی ریچارد ای. پین، آمریکا، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، 2015، 320ص. شابک: 9780520286191 جوامع مسیحی

بیشتر بخوانید

مجله اسلام و روابط مسیحی و مسلمان

مجله اسلام و روابط مسیحی و مسلمان Islam and Christian–Muslim Relations مجله اسلام و روابط مسیحی و مسلمان  در دو زمینه عمده فعالیت می کند: مطالعه ی علمی اسلام به عنوان یک سنت دینی و فکری. و رابطه ی اسلام با مسیحیت و سایر ادیان. مطالعه ی اسلام به عنوان یک سنت دینی و فکری

بیشتر بخوانید

قرآن از منظر مسیحیان

 قرآن از منظر مسیحیان نویسنده: دکتر محمدرضا زائری هر چند کلیسا رسماً به وحیانیت قرآن اعتراف نمی‎کند و گاه کینه‎توزی‎‎هایی هم نسبت به قرآن کریم در آثار نویسندگان و پژوهشگران مسیحی دیده می‎شود، ولی با این‎حال در میان مسیحیان منصف و مطلع همیشه نشانه‎‎هایی از احترام به اسلام و مقدسات مسلمین دیده می‎شود؛ تا آن‎جا

بیشتر بخوانید