معماری

معماری و شهرسازی معاصر در ایران: سنت، مدرنیته و ایجاد فضایی میان این دو

Contemporary Architecture and Urbanism in Iran: Tradition, Modernity, and the Production of ‘Space-in-Between’, By Shirazi, M. Reza, Springer, 193 p. (January 2, 2018) ISBN: 9783319721842 معماری و شهرسازی معاصر در ایران: سنت، مدرنیته و ایجاد فضایی میان این دو، نوشته رضا شیرازی، انتشارت اسپرینگر، 193 صفحه (2ژانویه 2018) شابک: 9783319721842 کتاب حاضر حاوی شرح مختصری از معماری و شهرسازی ایران

بیشتر بخوانید

معماری، حکومت و مذهب در لبنان

Architecture, Power and Religion in Lebanon: Rafiq Hariri and the Politics of Sacred Space in Beirut, By Ward Vloeberghs, Brill , 464 p. (2015) ISBN: 9789004305823 معماری، حکومت و مذهب در لبنان: رفیق حریری و سیاست فضای مقدس در بیروت، نوشته وارد ویلبرگز، انتشارات بریل، 464 صفحه (2015) شابک: 9789004305823 وارد ویلبرگز به بررسی سیاست رفیق

بیشتر بخوانید

راهنمای معماری اسلامی ، امیر انصاری

A Hand Book of Islamic Architecture, by Amir Ansari, Cyber Tech, 256 P (2011) ISBN: 9788178846972 راهنمای معماری اسلامی ، نوشته امیر انصاری، انتشارات سایبر تک، 256 صفحه (2011) شابک: 9788178846972 معماری مغول آمیزه‌ای از معماری اسلامی ، ایرانی و هندی، سبکی متمایز است که با امپراطوری مغول در هند و پاکستان در قرون 16 و 17 توسعه‌ یافت. این کتاب در

بیشتر بخوانید

واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام

Illustrated Dictionary of the Muslim World, by Felicity Crowe, Jokyon Goddard and …, Marshal Cavendish Corporation, 192p (2011) ISBN: 9780761479291 واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام ، نوشته فلیسیتی کرو، جولیون گودارد و …، مارشال کاوندیش کورپوریشن، 192 صفحه (2011) شابک: 9780761479291 مجموعه‌ی سه جلدی جهان اسلام به بررسی تمامی جنبه‌های دین اسلام در تجلی‌های متفاوتش در زمان و سراسر جهان و با

بیشتر بخوانید

آرتور آپهم پوپ و بررسی جدید هنر پارسی

Arthur Upham Pope and A New Survey of Persian Art, Edited by Yuka Kadoi, Leiden: Brill, 2016, 420pp. ISBN: 9789004309890 آرتور آپهم پوپ و بررسی جدید هنر پارسی، ویرایش یوکا کَدُی، لایدن: انتشارات بریل، 2016، 420ص. شابک: 9789004309890 چهارده دانشمند در کتاب آرتور آپهم پوپ و بررسی جدید هنر پارسی، میراث آرتور آپهم پوپ (1969-1881 میلادی)

بیشتر بخوانید

آرامگاه سلطنتی صفویه: معماری، دین و قدرت

The Safavid Dynastic Shrine: Architecture, Religion and Power in Early Modern Iran, by Kishwar Rizvi, I.B.Tauris, 256 p. (2011) ISBN: 9781848853546 آرامگاه سلطنتی صفویه: معماری، دین و قدرت در اوایل دوره معاصر ایران، نوشته کشور رضوی، آی.‌بی. تاریس، انگلستان لندن، 256 صفحه (2011) شابک:9781848853546 دوره‌ی صفوی فصلی پربار در تاریخ معماری ایرانی محسوب می‌شود. مؤلف با

بیشتر بخوانید

اسلام: دائره المعارف مصور هنر

Islam – Visual Encyclopedia of Art, by Endeavour, Welcome Rain Publishers, 256 p. (2012) ISBN: 9788881178087 اسلام: دائره المعارف مصور هنر، نوشته اندوور، انگستان، لندن، Endeavour London Ltd اندوور، 256 صفحه (2012) شابک: 9788881178087 میراث هنری اسلام دارای ابعاد وسیعی بوده مناطق گسترده‌ای را در بر گرفته تداوم فرهنگ اسلامی طی چهارده قرن را نشان می‌دهد. این کتاب هنر عمومی در قالب معماری،

بیشتر بخوانید

هنر و معماری در سنت اسلامی: زیبایی‌شناسی، سیاست و شور و شوق در اوایل اسلام

Art and architecture in the Islamic tradition : aesthetics, politics and desire in early Islam, by Mohammed Hamdouni Alami, London, I.B. Tauris, (2011) ISBN: 9781848855441 هنر و معماری در سنت اسلامی: زیبایی‌شناسی، سیاست و شور و شوق در اوایل اسلام، نوشته محمد حمدونی علامی، لندن، انگلیس، ای.بی. تاریس، 289 صفحه (2011) شابک: 9781848855441 هنر در

بیشتر بخوانید

فلات ایران؛ سرچشمه تمدن و الهام (استفانو روسو، علیرضا اسماعیلی و محسن یزدانی)

Stefano Russo and Ali Reza Esmaeili and Mohsen Yazdani, L’altopiano iranico. Fonte di civiltà e ispirazione. Architettura sostenibile, Gangemi Editore, 2009, 240 pp, ISBN-13: 978-8849216486 استفانو روسو، علیرضا اسماعیلی و محسن یزدانی، فلات ایران؛ سرچشمه تمدن و الهام، گانژمی، 2009، قطع رحلی، 240 صفحه، شابک 13: 9788849216486 این کتاب بیانگر جلوه‌ای شگفت از هنر معماری

بیشتر بخوانید