ملّاصدرا

دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود

Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition, by Ibrahim Kalin, Oxford University Press, 344 p. (2010) ISBN: 9780199735242 دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود، نوشته ابراهیم کالین، ایالات متحده امریکا، نیویورک، آکسفورد، 344 صفحه (2010) شابک: 9780199735242 اینکه چگونه صدرالدین شیرازی فیلسوفی در قرن هفدهم، تلاش نمود سه صورت عمده دانش در

بیشتر بخوانید

غلبۀ رحمت بر غضب؛ فلسفه و متن مقدس (قرآن) در ملّاصدرا (محمّد رستم)

The triumph of mercy: philosophy and scripture in Mulla Sadra / Mohammed Rustom (Canada)/ Albany (N.Y.): State University of New York Press, 2012. غلبۀ رحمت بر غضب؛ فلسفه و متن مقدس (قرآن) در ملّاصدرا/ محمد رستم (کانادا)/ آلبانی: انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک، 2012. این کتاب در اصل رسالۀ دکتری مؤلّف در دانشگاه تورنتو است. در

بیشتر بخوانید