نسخه‌شناسی قرآن‌های خطی

نشست «نسخه‌شناسی قرآن‌های خطی»

منبع: http://www.manuscripts.ir

بیشتر بخوانید

گزارش نشست «نسخه‌شناسی قرآن‌های خطی»

مصحف «پاریس – پترزبورگ» بهترین نمونه‌‌ قرآنی دوره امویان پروفسور فرانسوا دروش، نسخه‌شناس متون عربی در نشست «نسخه‌شناسی قرآن‌های خطی» گفت: «مخطوطات و نسخه‌های خطی قرآن درک بهتری از وقایع صدر اسلام را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.» به اعتقاد این برگزیده جایزه جهانی کتاب سال، مصحف «پاریس – پترزبورگ» یکی از بهترین نمونه‌های مخطوطات

بیشتر بخوانید