واژه نامه

واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام

Illustrated Dictionary of the Muslim World, by Felicity Crowe, Jokyon Goddard and …, Marshal Cavendish Corporation, 192p (2011) ISBN: 9780761479291 واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام ، نوشته فلیسیتی کرو، جولیون گودارد و …، مارشال کاوندیش کورپوریشن، 192 صفحه (2011) شابک: 9780761479291 مجموعه‌ی سه جلدی جهان اسلام به بررسی تمامی جنبه‌های دین اسلام در تجلی‌های متفاوتش در زمان و سراسر جهان و با

بیشتر بخوانید

فرهنگ کاربردی عربی – انگلیسی قرآن کریم (السعید بداوی و محمد عبدالحلیم)

Elsaid M Badawi and Muhammad Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary of Quranic Usage, Brill, 2000 pp, ISBN-13: 978-9004149489 السعید بداوی و محمد عبدالحلیم، فرهنگ کاربردی عربی – انگلیسی قرآن کریم، بریل، قطع وزیری، 2000 صفحه، شابک 13: 9789004149489 همانطور که از عنوان این اثر پیداست، در این فرهنگ نحوه کاربرد واژه‌های قرآنی در متن آیات نشان

بیشتر بخوانید