کلام

دانشمند سنی برجسته: قانون، الهیات و عرفان الباجوری

The Archetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of al-Bajuri, By Aaron Spevack, State University of New York Press, 220 p. (2015) ISBN: 9781438453705 دانشمند سنی برجسته: فقه، کلام و عرفان در تالیفات الباجوری، نوشته هارون اسپواک، انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک، 220 صفحه (2015) شابک: 9781438453705 این نوشتار مطالعه ای است کمیاب

بیشتر بخوانید

کلام و جامعه در قرن دوم وسوم، جلد سوم

Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 3: A History of Religious Thought in Early Islam, By Josef van Ess. Translated from German by Gwendolin Goldbloom, BRILL, 555 p. (December 2017) ISBN: 9789004342033 کلام و جامعه در قرن دوم وسوم هجری قمری، جلد سوم: تاریخچه اندیشه دینی در صدر اسلام، نوشته یوزف فن

بیشتر بخوانید

جریان ایده ها در بغداد و فراتر از آن

Ideas in Motion in Baghdad and Beyond: Philosophical and Theological Exchanges between Christians and Muslims in the Third/Ninth and Fourth/Tenth Centuries, by Damien Janos, BRILL, 350 p. (2015) ISBN: 9789004306028 جریان ایده ها در بغداد و فراتر از آن: تبادلات فلسفی و کلامی میان مسیحیان و مسلمانان در قرون سوم (نهم میلادی) و چهارم (دهم

بیشتر بخوانید

کلام و جامعه در قرن دوم و سوم هجری قمری

Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 1(A History of Religious Thought in Early Islam), By Josef van Ess, 545 pp (2017) ISBN: 9789004323179 کلام و جامعه در قرن دوم و سوم هجری قمری (جلد اول)، نوشته جوزف فن اس، انتشارات بریل، 545 صفحه (2017) شابک: 9789004323179 کلام و جامعه، نام

بیشتر بخوانید

شمارۀ یکم از جلد ۶۸ م مجلّۀ مطالعات کلامی منتشر شد.

شمارۀ یکم از جلد 68 م مجلّۀ مطالعات کلامی منتشر شد. The Journal of Theological Studies Volume 68, Issue 1 April 2017 فهرست مندرجات این شماره: مقالات: Death or Conversion: The Gentiles in the Concluding Chapters of the Book of Isaiah and the Book of the Twelve Lena-Sofia Tiemeyer Hospitable Barbarians: Luke’s Ethnic Reasoning in

بیشتر بخوانید

هانری کربن (Henry Corbin)

هانری کربن (14 آوریل 1903- 7 اکتبر 1978) فیلسوف، متکلم و استاد مطالعات اسلامی دانشگاه سوربن در پاریس فرانسه است. کربن در آوریل 1903 در پاریس متولد شد و اگرچه پروتستان زاده شد اما به سنت کاتولیک تحصیل کرده و در سن 19 سالگی مدرک فلسفه اسکولاستیک (فلسفه مدرسی) را از موسسه کاتولیک پاریس دریافت

بیشتر بخوانید

شمارۀ یکم از جلد ۶۶ م مجلّۀ مطالعات کلامی (The Journal of Thological Studies) منتشر شد

شمارۀ یکم از جلد 66 م مجلّۀ مطالعات کلامی (The Journal of Thological Studies) در سه بخش مقالات، بررسی، و بررسی کتاب منتشر شد. محتوای مجلْه بشرح زیرست: مقاله: The Symposium of the 5,000 Reason to Weep: Isaiah 52 and the Subtext of Luke’s Triumphal Entry ‘Exegetical Amnesia’ and ΠΙΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: The ‘Faith of Christ’

بیشتر بخوانید