کلیسا

ساخت مساجد در سوریه در اوایل قرون وسطی

در سایه کلیسا : ساخت مساجد در سوریه در اوایل قرون وسطی، نوشته ماتیا گودتی، انتشارات بریل، 240 صفحه (2016) شابک: 9789004325708 In the Shadow of the Church: The Building of Mosques in Early Medieval Syria, By Mattia Guidetti, BRILL, 240 p. (2016) ISBN: 9789004325708 ماتیا گودتی در کتاب خود به نام  در سایه کلیسا : ساخت مساجد

بیشتر بخوانید

جوزف هازایا در مشیت الهی

Joseph Hazzaya, On Providence: Text, Translation and Introduction Author: Nestor Kavvadas, ISBN13: 9789004329997, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English, Syriac Nestor Kavvadas, University of Tübingen «جوزف هازایا در مشیت الهی: متن، ترجمه و مقدمه» عنوان کتابی است که انتشارات بریل در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. The East Syriac mystic Joseph Hazzaya

بیشتر بخوانید

در سایه ی کلیسا

In the Shadow of the Church: The Building of Mosques in Early Medieval Syria Author: Mattia Guidetti, ISBN13: 9789004325708, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English Mattia Guidetti, University of Vienna انتشارات بریل کتاب «در سایه ی کلیسا: ساخت مساجد در اوایل سوریه ی قرون وسطی» را در نوامبر 2016 منتشر کرده است. In

بیشتر بخوانید