یوری روبین

یوری روبین (Uri Rubin)

یوری روبین (Uri Rubin) یوری روبین[1] در سال 1944 در کریات اونو[2] از توابع تل آویو در اسرائیل بدنیا آمد. پس از پایان دوره کارشناسی وارد مرکز زبان و ادبیات عربی دانشگاه تل آویو شد و تا مقطع دکترا ادامه داد. رساله پایان نامه دکتری خود را در سال 1975 درباره زندگی‌نامه و سنت پیامبر

بیشتر بخوانید

ایرادهای بنی‌اسرائیلی بر مدخل «بنی‌اسرائیل» در دائره المعارف قرآن

ایرادهای بنی‌اسرائیلی بر مدخل «بنی‌اسرائیل» در دائره المعارف قرآن مهر داد  این اثر ارزیابی و نقدی است بر مقاله‌ی «آسیب‌شناسی پژوهش یوری روبین دربارۀ بنی‌اسرائیل» در مجلۀ قرآن‌پژوهی خاورشناسان، شماره 15، پاییز و زمستان 1392.   در مقاله‌ای که با عنوان «آسیب‌شناسی پژوهش یوری روبین دربارۀ بنی‌اسرائیل» در مجلۀ «قرآن‌پژوهی خاورشناسان» (شماره 15، پاییز و

بیشتر بخوانید