آثار ابن واضح یعقوبی

image_pdfimage_print

The Works of Ibn Wāḍiḥ al-Yaʿqūbī: An English Translation (3 volume set), By Matthew S. Gordon and Chase F. Robinson and Everett K. Rowson and Michael Fishbein, Brill, December 2017, ISBN: 9789004356191

آثار ابن واضح یعقوبی: ترجمه انگلیسی آثار (سه جلد)، انتشارات بریل، تاریخ نشر: دسامبر 2017، شابک: 9789004356191

آثار ابن واضح یعقوبی، مجموعه ای سه جلدی از آثار یعقوبی به همراه حاشیه ای از نوشته های موجود ابوعباس یعقوبی (مسلمان صاحب منصب و دانشمند قرن سوم هجری) است که به انگلیسی ترجمه شده و توسط انتشارات بریل با مقدمه ای بر آثار و خلاصه ای از زندگی نامه نویسنده به چاپ رسیده است. تاریخ و جغرافیا (کتاب البلدان) از مهمترین آثار این نویسنده هستند. کتاب همچنین ترجمه ای جدید از مقاله سیاسی یعقوبی (مُشاکَلَه الناس) را ارائه می دهد. مجموعه ای پراکنده از دیگر آثار عربی قرون وسطی از دیگر مواردی است که کتاب آن را شامل می شود. از آنجا که نوشته های یعقوبی از جمله اولین آثار تاریخی باقی مانده از زبان عربی در دوره اسلامی هستند، شواهدی ارزشمند از الگوهای تاریخ اسلامی و سازماندهی اجتماعی و اقتصادی و تولید فرهنگی به حساب می آیند.

مجتبی علی پور