note
چرا مطالعات اسلامی به زبان‌های اروپایی؟

امروزه با گسترش شاخه‌های مختلف علوم انسانی در دانشگاه‌ها و نیز آشنایی و استفاده‌ی محققان حوزه‌های علمیه از دانش‌های جدید، ضرورت نگاه جهانی ــ و نه منطقه‌ای و جزیره‌ای ــ به تحولات و مباحث مختلف علوم انسانی و اسلامی بیش از پیش احساس می‌شود. روشن است که علوم مختلف با تولید مسئله‌های جدید و پاسخ‌های روشمند به مسئله‌های قدیم‌تر پیش می‌روند و از تکرار مکررات به‌دور می‌مانند. در این میان، بخش مهمی از تولید علم در تمامی حوزه‌های مختلف مطالعات اسلامی به زبان‌های غیر اسلامی، عمدتاً به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی فراهم و عرضه می‌شود. طبیعی است

بیشتر بخوانید